Friday, 20 December 2013

The TudorsYear 5
We will be learning about life in the Tudor times, focusing on the following areas:

Tudor monarchs
The Battle of Bosworth

To further your learning-
Research information relating to these subjects. You can record this information in the form of a learning log.
The following website may be useful.
www.primaryhomeworkhelp.co.uk/tudors/waroftheroses.htm

Blwyddyn 5
Byddwn yn astudio'r Tuduriaid, ac yn canolbwyntio ar y canlynol:-

Y Brenhinoedd
Brwydr Bosworth 

I ymestyn eich dysgu

 

Ymchwilio gwybodaeth sy’n ymwneud  รข’r pynciau yma.

Gallwch gofnodi’r gwaith yma yn dilyn ffurf coflyfr.


Gall y wefan ganlynol fod yn ddefnyddiol.
www.primaryhomeworkhelp.co.uk/tudors/waroftheroses.htm


Who were these kings?